Intranet login

Szabályzat - szerződéses keretfeltételek

a Szolgáltató és a Szolgáltatóval szerződő Felhasználó közötti szerződés, az internet tartalomszolgáltatások igénybevételéről.

Érvényes 2021. július 13-tól.

Szolgáltató megnevezése:

Rövidített elnevezés:

Manhertz-Pylon Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Manhertz-Pylon Kft.

Ügyvezető:

Manhertz Tamás

Szolgáltató számlázási címe és postacíme:

2085 Pilisvörösvár, Fő út 126.

Adószám:

12245772-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09074966

Bankszámlaszám:

10401141-50526681-48651003

E-mail:

Informatika szélessávon

A Szolgáltatóval megrendelői, előfizetői, szerződéses kapcsolatban lévő fél, továbbiakban Felhasználó.

Szolgáltató elérhetősége

A Szolgáltató nem tart fenn külön ügyfélszolgálati irodát. Minden bejelentést elsősorban a Szolgáltató E-mail címére küldött levélben lehet megtenni. A Szolgáltató ekkor 1 munkanapon belül reagál a megkeresésre és tájékoztatja ügyfelét a várható elvégzési határidőről. A Felhasználó másodsorban a megadott telefonszámokon is megkeresheti Szolgáltatót, illetve SMS-t küldhet. Ha a megkeresés sikertelen, E-mail útján kell újból megkeresni. A Szolgáltatónak a megkeresés kézbesítését követő 1 munkanapon belül minden esetben jelentkezni köteles.

A szolgáltatás

A szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állást biztosítanak. Ehhez a Szolgáltató az éves rendelkezésre állási időben folyamatosan biztosítja a technikai berendezések elérhetőségét, melyek olyan szerverközpontban kerültek elhelyezésre, hogy azokat az internetre kapcsolódó számítógépek minőségileg is megfelelő szinten tudják elérni. A sávszélességet a Szolgáltató által megkötött internet elérési szerződések biztosítják.

A szolgáltatások biztonságos, internet-en keresztül történő eléréséről a Felhasználónak kell gondoskodnia.

A Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatások tartalmazhatnak tárhely bérleti szolgáltatásokat. Ekkor a Szolgáltató a megrendelt tárhelyet a megrendelésben szereplő méretnek megfelelő kvótával bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a szolgáltatás korlátlan tárhelyet biztosít (pl. adatbázis), a Szolgáltató a tárhely biztosítására alkalmas erőforrásának korlátjai az irányadók. Ennek eléréséhez felhasználói azonosítót (vagy azonosítókat) biztosít (FTP, Email, egyéb azonosító). A kvóta nem léphető túl, a kvóta elérésekor a Szolgáltató technikailag automatikusan visszautasítja a megengedett méretet már túllépő adatállományok tárolását. E-mail tárhely esetén a Szolgáltató a küldő részére egy tájékoztató levelet küld, hogy a postaláda megtelt, ezért nem került kézbesítésre a levele, illetve a postaláda felhasználója értesítést kap a postaláda megtelt állapotáról. A Szolgáltató nem felelős a tárhelyek megtelítése miatti esetleges adatvesztésekből adódó károkért.

A Szolgáltató nem alkalmaz korlátot a bejövő és a kimenő levelek méretére vonatkozóan, de nem felelős azért, hogy más szolgáltatók által, illetve elektronikus levelező rendszerekben alkalmazott korlátok miatt visszautasításra kerülnek a nagy terjedelmű elektronikus levelek.

A Szolgáltató az elektronikus levelezési szolgáltatás elérését több felületen keresztül biztosítja. Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a szolgáltatás minőségét biztosítsa és emelje. Ezzel szemben nem felelős a Szolgáltató rendszere és a Felhasználó rendszere közötti inkompatibilitás miatt. Ezt a Szolgáltató a Felhasználó kérésére megvizsgálja és amennyiben saját rendszerében deríti fel ennek egyik megoldási lehetőségét, annak megfelelően – a lehetőségekhez mérten – elvégzi a szükséges módosítást (pl. scriptek, paraméterezések módosítása).

A beérkezett elektronikus leveleket a Szolgáltató szűri. Ennek során vírusellenőrzést hajt végre, mely a Felhasználók számára csupán előzetes szűrést jelent. A vírusellenőrzés hatásfoka az alkalmazott antivírus szoftver hatásfokával megegyezik. Az alkalmazott antivírus szoftver nevét a Szolgáltató a weboldalán közzéteszi a szolgáltatások leírásánál, a technikai adatok mellett. A vírusadatbázis frissítéséről a Szolgáltató folyamatosan gondoskodik, ennek gyakorisága az antivírus software gyártója által kiadott frissítések gyakoriságától függ. Amennyiben egy beérkező levél vírust, férget, illetve egyéb káros programkódot tartalmaz, amit az antivírus szoftver felismer, az azonnal kiszűrésre kerül, de a levél feladója részére (mely a legtöbb esetben hamisított) nem kerül sor visszajelzés kiküldésére, a küldő rendszernek úgy tűnik, mintha a Szolgáltató rendszere kézbesítette volna a levelet. Emellett az esetek néhány százalékában megeshet, hogy az antivírus szoftver nem ismeri fel a kártékony kódot, mivel az aktuálisan frissített vírusadatbázis még nem tartalmazza a felismerésre alkalmas kódrészleteket, az antivírus szoftver készítői még nem adták ki az azt tartalmazó frissítést. Ekkor a levél kézbesítésre kerülhet. Mivel a vírusszűrés kényelmi szolgáltatás, ezért ilyen esetben a Szolgáltató az ebből adódó, a kártékony kódok futtatása miatti felelősséget nem vállalja, azokért nem vonható felelősségre. A Felhasználó kötelezettsége a további megfelelő elővigyázatossági lépések megtétele.

A Szolgáltató alapértelmezés szerint a kéretlen leveleket (SPAM) is szűri. Ennek hatásfoka az interneten található feketelista adatbázisok hatásfokához közelít. Szolgáltató csak a feladáshoz kapcsolódó technikai adatok alapján szűr (feladás helye, közvetítő szerverek címei, feladó, csatolt állományok nevei, illetve tárgysor). Szolgáltató kérésre ki- vagy bekapcsolja ezt a szolgáltatást, mely mindenki számára opcionális. A szűrés során viszont előfordulhatnak esetek, amikor egy olyan levél is kiszűrésre kerülhet, mely nem minősül kéretlen levélnek. Mivel a kiszűrt leveleket a Szolgáltató egy önálló területen gyűjti, így azok nem kerülnek automatikusan törlésre, ezért a Szolgáltató ezt később észlelheti és az észlelés során továbbíthatja az eredeti címzettnek. A szolgáltatás opcionális, a Felhasználó bármikor kérheti ennek szüneteltetését, ezért a Szolgáltató elhárít minden olyan felelősséget, mely a Felhasználó által, ebből adódóan kimutatható kára szempontjából felmerülne.

A Szolgáltató SPAM-szűrése tartalmazza a szürkelistás eljárást is. Ennek az eljárásnak alkalmazása során felléphet némi késleltetés a bejövő levelek kézbesítése során, mely időtartam elsősorban a kézbesítő szervertől függ. A Szolgáltató emellett a visszaellenőrzés módszerét is használja, mely a küldő fél email címét, pontosabban az amögötti postaláda létezését vizsgálja. Ha az email cím mögött nem létezik postaláda, illetve ha a küldő fél email címét hosztoló szerver nem fogadja az email címre küldendő levelet, az email ekkor egyértelműen SPAM-nek minősül. A Szolgáltató nem felelős azért, ha más szolgáltatók esetleg legális email címekre nem fogadnak email-eket, vagy rosszul konfigurált a levelező szervere és emiatt kerül visszautasításra egy email.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére a tárhelyére irányíthatja a Felhasználó által kért domain web címét. Ekkor a Felhasználó további felelőssége a weboldalon megjelenítendő információk elhelyezése, létrehozása, karbantartása, törlése. A Szolgáltató a weboldalon elhelyezett információkat nem ellenőrzi, csak a megjelenítés folyamatosságát biztosítja. A weboldalon elhelyezhetőek programkódok (pl. PHP), melyek szabályos programozása a Felhasználó felelőssége. A szerver vagy szerverek működését a Felhasználó által programozott kódok nem akadályozhatják, azokat nem terhelhetik le folyamatosan. Hibás programkódok működéséért a Felhasználót terheli a felelősség. A maximálisan megengedett folyamatos terhelhetőség összesen a szerver erőforrások 10%-a lehet. Amennyiben ezt a Felhasználó programkódja üzemszerűen, legalább 1 órás működés során folyamatosan túllépi (pl. végtelen ciklusok előidézése), a Szolgáltató a programkód futtatását beszüntetheti, és erről értesítőt küldhet a Felhasználó részére. Amennyiben az értesítő ellenére sem történik lépés, a programkódok futtatása felfüggeszthető, amíg a Felhasználó ezt nem javítja. Ez az időtartam nem számít szolgáltatás kiesésének, így nem számít üzemkiesésnek sem. Ekkor a Szolgáltató segédkezhet és tanácsokat adhat a helyes működés visszaállítása érdekében.

A Felhasználó által futtatott kódok nem okozhatnak hálózati leterhelést, illetve nem idézhetik elő más szerverfunkciók, szerverek leterhelését, azok irányába nem indíthatnak olyan hálózati adatforgalmat, mely akár DoS támadásnak is minősíthető. A hálózat terhelésére vonatkozóan a Szolgáltató az egyes szolgáltatások havi szinten mért és átlagos értékei alapján vizsgálja a forgalmat (pl. webstatisztika). Alap csomagok esetében a tárhelyre érkező, illetve kimenő adatforgalom nem haladhatja meg az 1 Gb (egy gigabyte) forgalmat, kombinált szolgáltatási csomag (mely kedvezményesen több szolgáltatás összevont csomagja) esetén a havi 3, illetve 6 Gb-ot. Amennyiben a Felhasználó a tárhelyeivel kapcsolatos adatforgalom ettől lényegesen eltér, a Szolgáltató kérheti a Felhasználót szolgáltatási csomagjának kiegészítésére, illetve külön szerződés kötésére. (Lényeges eltérésnek számít egy 20%-os eltérés.) Amennyiben a Felhasználó nem válaszol vagy ezt elutasítja, de a hálózatot továbbra is a megengedettnél nagyobb mértékben terheli le, a Szolgáltató olyan adatvesztés nélküli korlátozással is élhet, mellyel a szabályos értékek biztosíthatóak. A Felhasználó viszonteladói tevékenységet nem végezhet felhasználói csomagok keretén belül. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult viszonteladói díjak kiszámlázására, illetve a szolgáltatások felfüggesztésére. Ekkor a Szolgáltató jogosult a közvetett módon kiszolgált harmadik féllel/felekkel is kapcsolatba lépni.

A szolgáltatás nem tartalmazza az ügyféloldalon, a felmerült igények miatt esetlegesen szükséges szoftverek biztosítását (pl. levelező vagy FTP kliensek, egyéb segédprogramok).

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások közvetített szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, melyeket sajátjaként vagy viszonteladóként értékesít. Ilyen esetekben a közvetített szolgáltatás rendelkezései is betartandók, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatót biztosít annak elérhetőségéről. (pl. domain szolgáltatások rendelkezései.)

A Felhasználó kijelenti, hogy nem foglalkozik aktív vagy passzív módon kéretlen levelek (SPAM) küldésével, abban nem működik közre, beleértve, hogy kéretlen levelekhez kapcsolódó anyagokat hálózati konferenciákon, fórumokon nem teszi közzé, illetve saját tárterületén nem helyez el kéretlen levelekben lehívható anyagokat. Továbbá minden olyan információ, mely harmadik személy által küldött kéretlen levelek tevékenységéhez kapcsolódik és érinti a Szolgáltató érdekterületét, arról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatja.

Fizetési kötelezettségek

A Szolgáltató számlát állít ki a szolgáltatásainak teljesítése, illetve részteljesítése során, valamint a szolgáltatások előfizetési díjairól, de fenntartja a jogot előlegszámla kibocsátására is. A számlák kiegyenlítése egyéb megállapodás híján a számlán feltüntetett határidővel aktuális (ez tipikusan banki átutalás esetén 10 nap). A Szolgáltató postai sárga csekkes befizetést technikai okok miatt nem tud biztosítani, arra nem kötelezhető. A számlázás folyamatos teljesítéssel történik.

Folyamatos havi, illetve negyedéves fizetési rend esetén, ha a Felhasználó az esedékes számlát nem kapja meg időben, arról köteles a Szolgáltatót időben értesíteni, a ki nem fizetett esedékes szolgáltatási időszakra a díjat 15 napon belül átutalni. A Szolgáltatóval külön megállapodás mellett ettől el lehet térni.

A fizetési határidő lejárta után Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési határidőn belül ki nem egyenlített összeg után az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresével kiszámolt késedelmi díjat számítson fel a késedelmes időszakra vonatkozóan, emellett az esetleges behajtási költségeket is teljes egészében a késve fizetőre terhelheti. Kiegyenlítetlen tartozással, illetve nem fizető Felhasználóval szemben a Szolgáltató ügyvédi felszólítást alkalmazhat, illetve később bírósági fizetési meghagyást kérhet.

Mivel a számla kiállításával és befogadásával a fizetési kötelezettség automatikusan fennáll, a Szolgáltató nem köteles minden esetben fizetési emlékeztetőt kiküldeni, de a fizetési felszólítást postai úton, e-mail-ben, faxon, esetleg telefonon keresztül, élőszóban is küldhet. Fizetési felszólítást legkorábban a fizetési határidő lejárta utáni 5. napon küld, így az esetleges banki vagy postai átfutási idő is beszámításra kerül.

Amennyiben a Felhasználó a kézhez kapott számlával, illetve fizetési felszólítással kapcsolatban 8 napon belül nem emel kifogást, az automatikusan elfogadottnak tekinthető és a megadott határidővel a Felhasználó köteles a számlán, illetve fizetési felszólításban megadott szolgáltatási, illetve egyéb díjakat 10 napon belül átutalni.

Késve fizetés, illetve nemfizetés esetében a Szolgáltató birtokába vagy kezelésébe került eszközök, információk, adatok, file-ok biztosítékul, illetve zálogul szolgálhatnak, a fizetés rendezéséig a tulajdonos vagy megbízottja azokat nem viheti, töltheti le. A Szolgáltató ekkor sem nézi a zálogul, biztosítékul visszatartott eszközök, információk, adatok, file-ok tartalmi részét. Továbbá Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy nem fizetés esetén a konkrétan nem fizetett szolgáltatások mellett más szolgáltatások nyújtása is korlátozható, felfüggeszthető, illetve felmondható, továbbá 30 napon túli nemfizetés esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy semmilyen szolgáltatást a Felhasználó részére ne nyújtson, azok más írásos megállapodás híján automatikusan felmondottnak tekinthetőek és a Szolgáltató behajtási eljárásban érvényesítheti a ki nem egyenlített szolgáltatási díjakra vonatkozó igényét.

Amennyiben fizetési hátralék miatt valamely szolgáltatás felfüggesztésre került, a Szolgáltató minden felfüggesztett szolgáltatása után 5.000,- Ft ÁFA felfüggesztési díjat számít fel, mely az adott szolgáltatás felfüggesztésének idejére válik esedékessé. Ekkor a rendezendő díj már a felfüggesztési díjjal megnövelt érték.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználóval szemben visszafizetési kötelezettsége van, akkor a szolgáltatási díj jóváírásával, jóváíró számla kíséretével történik meg a visszafizetés. A szolgáltató 15 napos átutalással a kérdéses összeget visszautalja a Felhasználó bankszámlájára. Szolgáltató klészpénzes visszafizetést nem alkalmaz.

A fizetési hátralékkal rendelkező fél köteles a másik felet azonnal értesíteni, ha a fizetés várhatóan nehézségekbe ütközik, illetve késedelemre lehet számítani, vagy ha ellene felszámolást kezdeményeztek, vagy végelszámolás alatt áll, illetve megszűnése vagy megszűntetése tervezett. Az értesítés elmulasztása esetén a megrendelő részéről a szerződést vagy megrendelést aláíró személy, illetve személyek (ügyvezető igazgató, felhatalmazott, stb), mint készfizető kezes felel vagy felelnek. Az értesítés módja kizárólag írásos, postai tértivevényes ajánlott levél lehet.

Érvényességi idő, felmondás, szolgáltatás megtagadás

A megrendelés után létrejött, jelen Szabályzat általi keretekbe foglalt szerződés a szolgáltatás megrendelőjén, illetve a megrendelt szolgáltatásban bele foglalt időtartam alatt érvényes. A szolgáltatás megrendelésével a szerződés létrejön, mely által a Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben ezt a fizetési feltételekben leírtak szerint nem sikerült pozitív módon rendezni, a szolgáltatást automatikusan felmondottnak kell tekinteni, így a Szolgáltatónak nincs további szolgáltatási kötelezettsége. Ekkor a Szolgáltató érvényesítheti a szolgáltatott időtartamra eső díjak behajtási igényét.

A szolgáltatás szerződött időtartama alatt lehetősége van mind Szolgáltatónak, mind Felhasználónak a szerződés normál felmondására. A Szolgáltató számára ekkor a felmondási határidő az előfizetésben már kifizetett időszak szolgáltatási időtartama, a Felhasználó pedig élhet azonnali felmondással, amennyiben nincs további díjtartozása. Az azonnali felmondás esetén a még hátralévő, de kifizetett szolgáltatási időtartamra járó díjat a Felhasználó nem követelheti vissza, a Szolgáltató azt nem téríti vissza.

Szolgáltató jogosult azonnali felmondással élni az alábbi esetekben:

  • A Felhasználó elmulasztja a számla kifizetését és a fizetési feltételekben előírt módon sem rendezhető pozitív módon a díjtartozás.

  • A Felhasználó a Szabályzat valamely pontján, feltételét vagy Magyarország valamelyik vonatkozó törvényét megszegi.

  • A Felhasználó a bérelt tárterületén törvénysértő, bírósági szabályozást megszegő anyagokat helyez el.

  • A Felhasználó illegális adatokat, anyagokat, adatállományokat helyez el tárterületén, vagy illegális web-oldalakra mutató linkeket alkalmaz (pl. kalózmásolatok, hacker archívumok, kalóz oldalak, licence nélküli zenei, illetve képi anyagok, pornografikus, illetve pedofil tartalmakra mutató linkek, anyagok.)

  • A Felhasználó kéretlen levelek küldésével foglalkozik.

A Szolgáltató bármilyen felmondás esetén a tárterület tartalmát rövid határidőn belül eltávolítja, annak tartalmáért és biztonságáért nem felel, azért nem vonható felelősségre, továbbá arról mentést nem készít, illetve a szolgáltatásból hátra lévő időszakra esetleg már befizetett előfizetési díjat nem téríti vissza.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan ügyfél esetén a szolgáltatási szerződés létrejöttét megtagadja, akinél korábban már azonnali felmondással élt, illetve az ügyfél felé, valamely korábbi szolgáltatása esetén, többszörös fizetési felszólítást kellett alkalmaznia a díjfizetés elmúlasztása esetén vagy az ügyfél negatív adóslista ügyféladatbázisban szerepel.

Rendelkezésre állás

A Szolgáltató mindent megtesz a szerver, szerverek, illetve a szoftverrendszer megbízhatóságáért és folyamatos működéséért. A rendelkezésre állást a Szolgáltató éves 99%-os mértékkel vállalja, amely egy év alatt maximum 88 órás, normál üzemmenetbe tartozó szerver offline állapotot jelent. A rendelkezésre állás a Szolgáltató saját hatáskörén belül értelmezendő, abba nem számít bele a szerveren, illetve szervereken kívüli rendelkezésre állás. (pl. A hosztoló számítóközpont éves rendelkezésre állása.) A szerverek online/offline állapotára vitás esetekben mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a szervernaplózást tartja mérvadónak.

A 88 órán felüli szerver offline állapot esetében a Szolgáltató részarányosan visszatérítést, illetve engedményt ad a szolgáltatási díjaiból. Ennek érvényesítése és részletezése minden esetben a Felhasználó kötelezettsége. Ekkor a Szolgáltató a kérdéses szolgáltatásokat meghosszabbítva nyújtja, minden standard munkaidőben kiesett üzemóra után 1 nap, a munkaidőn kívül kiesett üzemórák után 0.5 nap szolgáltatási időszakkal számolva. Kérés esetén a Szolgáltató a kiesett üzemórák általi időszakra vonatkozó szolgáltatási díjat visszatéríti a Felhasználó részére. Minimális visszatérítési díj 5.000,- Ft ÁFA összeg. Ez alatt csak szolgáltatásbeli kedvezmény igénybevétele lehetséges.

A Szolgáltató felelőssége csak a Szolgáltató kompetenciáján és lehetőségén belül értelmezhető. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a vis major esetekben, illetve amikor a szerver, szerverek a Szolgáltató felelősségén kívül lesznek elérhetetlenek, károsodnak, esetleg megsemmisülnek. A Szolgáltató a saját karbantartás alatt lévő hardware berendezések esetén a szokásos hardware védelmeket alkalmazza, de az ennek ellenére bekövetkező és a Szolgáltatónak fel nem róható hardware-es hibákért és az ezáltal bekövetkező adatvesztésért nem terheli felelősség vagy kártérítési kötelezettség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a kapcsolatszakadás, a szerver offline állapotba kerülésébe vagy technikai okokból következik be. Ez magába foglalja a szerver bármilyen indokból (pl. a harmadik személyek által üzemeltetett hálózatok hibái miatt) bekövetkezett elérhetetlensége miatti károkat, a Felhasználó esetleges adatbázisának eltorzítását, valamint lemaradást a nyereségről.

A szolgáltatás nem tartalmazza az ügyfél telephelye és a szerver, szerverek közötti internet adatkapcsolat fizikai biztosítását, annak üzemmenetében beállt kiesések, illetve az ügyfél, illetve harmadik fél hálózatán belül keletkezett adatátviteli hibák miatt a szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltató szerver hardware berendezésein kívüli rendszerek megbízhatatlan működése, hálózatok kapcsolatszakadása miatt, továbbá nem felelős a Felhasználó által igénybe vett hálózati forgalomért, annak minőségéért.

Adatkezelés és -biztonság

A Szolgáltató külön engedélye nélkül a rendszereiben, illetve az általa üzemeltetett rendszerekben a Felhasználó a részére (Szolgáltató által kiadott) jelszavakat bizalmasan kezeli, titokban tartja, azt harmadik fél részére semmilyen indokkal nem adhatja ki. Továbbá a Felhasználó minden adatával, tárolt információjával, adatállományával kapcsolatban titoktartási kötelezettsége van. Amennyiben a Szolgáltató ezt megszegi és saját hibájából kifolyólag a Felhasználónak ebből adódó bizonyítható kára van, akkor a Szolgáltató anyagilag maximálisan a szolgáltatási díj ötszöröséig felel. A Felhasználó esetleges gondatlanságáért a Szolgáltató felelőssége kizárt.

A Felhasználók kötelesek megfelelően bonyolult és visszafejtésre nem alkalmas jelszavakat alkalmazni ott, ahol annak megváltoztatására van lehetőségük. Amennyiben a Szolgáltató biztosít ilyen jelszót, annak komplexitását a Szolgáltató biztosítja. Bármilyen, a jelszóval kapcsolatos vis major esemény bekövetkezik, a Felhasználó köteles a Szolgáltatótól új jelszót kérni. A Szolgáltató nem felelős a jelszó illetéktelenek kezébe történő kerüléséből származó károkért.

A Szolgáltató titkos vagy személyi adatot harmadik félnek az adat gazdájának hozzájárulása nélkül nem adhat át. Olyan adat, melynek kiadása az adat tulajdonosának méltányolható hátrányával járhat – szerződésben szabályozott esetek és törvényes kötelezettségek kivételével – titkosnak minősülnek, így az harmadik félnek nem adható át.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges behajtási eljárás érdekében a Felhasználó minden szükséges adatát harmadik személynek átadja, mely a behajtási eljárás során elengedhetetlenül szükséges.

A felektől, eszközeikről hacker támadás nem indulhat ki, illetéktelen hozzáférés megszerzése esetén a Szolgáltató haladéktalanul korlátozhat, felfüggesztheti a szolgáltatást, amikor az tudomására jut. Az ebből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az így keletkezett szolgáltatáskiesés nem számít üzemzavarnak, illetve üzemkiesésnek. A rendeltetésszerű használat keretein túl a portscan, sniffing, DoS kezdeményezések hacker támadásnak minősülnek.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az adatok védelméért, a Szolgáltató által használt rendszerek biztonságáért, de felelőssége nem terjed ki a felhasznált szoftverek által tartalmazott biztonsági rések és hibák által okozott károkra. A Szolgáltató alkalmaz rendszeres frissítéseket, illetve használja az alkalmazott szoftverek szokásos védelmi módszereit.

A Szolgáltató nem felel a szerveren tárolt anyagok és adatok tartalmáért, az ügyfél a szolgáltatási szerzőségen belül biztosítja a jogvédelmi rendelkezések mindenkori betartását. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások keretein belül a szerveren vagy szervereken telepített, elhelyezett, használt, tárolt szoftverek és más szerzői jogi alkotás jogtiszta használatáért a Felhasználó a kizárólagos felelős. A Szolgáltató kizárólag olyan alkalmazásokat telepít a Felhasználó részére, melyről a Felhasználó írásban nyilatkozott, hogy jogtiszta és a jogtisztaságot bizonyító dokumentumokat bemutatta. Egyéb esetben a Szolgáltató a jogtisztaságot nem vizsgálja. A nem jogtiszta alkalmazások, anyagok használatából eredő károkért teljes egészében a Felhasználó felel.

A Felhasználó kijelenti, hogy sem a Szolgáltatató tulajdonát nem igyekszik feltörni, sem más kárt nem okoz a Szolgáltatónak, valamint a Szolgáltató más felhasználóinak, ügyfeleinek.

Egyéb rendelkezések

A megrendeléssel létrejövő egyezmény a Szolgáltató és Felhasználó között semmiféle társulati viszonyt nem létesít, ezen az alapon a Szolgáltató felelősségre nem vonható. A Szolgáltató és Felhasználó megerősítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatónak semmiféle viszonya nincs a Felhasználó tárterületének adataival és tartalmával, kivéve a technikai üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységet.

A Szolgáltató gyakorolja és biztosítja a szólásszabadságot. A Felhasználó megerősíti és beleegyezik, hogy a tárterületén elhelyezett információkért egyszemélyben teljes felelősséget vállal.

Mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó elfogadja, hogy közöttük elsősorban elektronikus kommunikációt alkalmaznak (email). A megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. Mindkét félnek elektronikus levélcímmel kell rendelkeznie, melyre mindig fogadják az érkező leveleket. Másolt dokumentumokat a felek fogadhatnak, de hitelesnek nem kötelesek elfogadni. A Szolgáltató fax üzeneteket már nem fogad, ehelyett elektronikus úton, beszkennelt módon, email üzenetben fogadja a másolt dokumentumokat. A Szolgáltató fax üzenet fogadására – külön megállapodás hiányában – nem kötelezhető. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy minden elektronikus üzenetet archiváljon és szükséges esetben azt felhasználja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra (külön megállapodás és kérés hiányában), hogy elektronikus üzenetben Felhasználói részére elektronikus levélben, postán vagy más úton tájékoztató anyagokat küldjön saját szolgáltatásaival kapcsolatban. Ha a Felhasználó erre nem tart igényt, akkor a fenti kommunikációs csatornákon keresztül explicit nyilatkozatban kell a Szolgáltató részére jeleznie, hogy tájékoztató anyagokat nem akar fogadni.

Standard munkaidőnek minősülnek a mindenkor törvény szerinti munkanapok reggel 9 órától, délután 17 óráig. A Szolgáltató az előre tervezett karbantartásokat, tervezett üzemszüneteket munkanapokon délután 14 óra után vagy munkaidőn kívül bármikor végezheti.

A Szabályzat a Felhasználó részéről történő elfogadása a Szolgáltató által kínált szolgáltatások megrendelésével és igénybevételével történik meg.

Mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos határkörét és illetékességét. Közös megegyezéssel azonban a jogvita gyors és hatékony rendezése céljából választott bírósághoz is fordulhatnak.